הבזאר בעיתונות

פרסום לאירועי פסח בבבזאר, באתר "קינדרלנד" של Xnet (שייך לYnert):

http://kinderland.xnet.co.il/index.php?act=register%20able%20events&cat=1898&week=&id=206011&date=1364042461

רסומים נוספים ליריד פסח בקישורים:

 

http://www.mefik.co.il/event_page.asp?id=6679

 

ו- http://www.gogalil.org/western_galilee.asp?s=12246

פרסום על חנויות חדשות בבזאר במקומון "א לה-כפר".

(בעמוד 35):

http://www.pnay.co.il/uploads/217_interactive_22-43.pdf

פרסום על יריד פורים  באתר"וואלה תיירות":http://travel.walla.co.il/item/2618163

WIZEMAN 1 

OLD ACRE

ISRAEL

 052-722-4242

וייצמן 1

עכו העתיקה

ישראל

The Acre Turkish Bazaar

Subscribe for Updates

  • Trip Advisor Social Icon
  • Wix Facebook page
  • Google+ Social Icon

© 2016 by Yoav Rabinowitz with Wix.com